Kamyon Yükleme Stok Bunkeri

Stok bunkeri endüstriyel tesislerde üretilen dökme ürünler ve hammaddelerin depolanması amacıyla tasarlanmıştır.  150m³ hacime kadar kapasite sağladığından stoklamada üstün başarı sağlar. Pnömatik pistonla donatılmış çıkış kapakları sayesinde, farklı bir ekipmana veya araca ihtiyaç duymadan, doğrudan kamyona boşaltma yapar. Böylece sevkiyat kolaylığı da sağlamış olur. Üzerine elek yerleştirilerek konveyör kullanmadan oluk yardımıyla beslenmesi sağlanabilir. Piyasada yükleme bunkeri olarak da adlandırılır.

Yüksek Kapasiteli Stok Bunkeri

Yükleme bunkerleri prosesin gerektirdiği gibi, 25m³ ten başlayarak 150m³ e kadar çeşitli hacimlerde üretilebilmektedir. Güçlü taşıyıcı çelik yapısı ve dayanımı yüksek bunker gövdesi ve ilaveleri sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım imkanı sunar. 

Prosesin son aşamasında ürüne dönüşen malzemelerin stoklanması görevini üstlenirler. Bantlı konveyörlerle ya da üzerine konumlandırılan elek oluklarıyla doldurulurlar. 

Pnömatik Kapaklar

Bunker çıkış ağzına yerleştirilmiş pnömatik kontrollü pistonlarla donatılmış kapaklar sayesinde stoklanan malzeme tek bir butonla kolayca boşaltılabilir. Pnömatik pistonlar çıkış kapaklarını kapalı konumdayken kilitli tutmakla ve boşaltım için kapağı en hızlı şekilde açmakla görevlidir. 

Boşaltımı durdurmak için pnömatik pistonlar kapakları iteklediğinde, akan malzemenin önü dairesel kesite sahip kapağın akış yüzeyini avuçlama hareketiyle durdurmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece kapak zarar görmeden malzemenin akışını rahat bir şekilde durdurabilmektedir.

Direk Yükleme

Bantlı konveyör, loader gibi farklı bir araca gerek kalmadan direk kamyona yükleme yapılabilir. Bu da mazot,elektrik, personel, bakım gibi ek giderlerin önüne geçmeyi sağlar.

Ayakları arası mesafe ve çıkış ağzının yerden yüksekliği bir kamyonun altına direk girebileceği büyüklükte üretilmektedir.

Aşınmaya Karşı

Bunkerin alt kısmı huni şeklindedir. Stoklanan malzeme bu huninin açısal yüzeyinde doğal akışı sayesinde çıkış kapağından dökülür. Yalnız eğer bu stoklanan malzeme oldukça aşındırıcı bir yapıya sahipse bu durumda akış yüzeyi, aşınmaya karşı dayanımı yüksek olan hardox plakalarla kaplanabilir. Böylece bunkerin kullanım ömrü daha da uzar. Kullanılacak hardox kalitesi ve kalınlığına stoklanacak malzemeye göre karar verilir. 

Kullanılacak olan hardoxlara havşa başlı bağlantı civatası kullanılır. Böylece çalışma esnasında bağlantı civatlarının baş kısmı çıkıntı oluşturmayacağından aşınma, kırılma gibi sorunlar oluşmaz. 

Aşınma durumunda bu plakaları değiştirmek oldukça kolaydır. 

Tıkanmaya Karşı

Stoklanan malzemenin çıkış kapağında tıkanıklık yapması durumuna karşın çıkış kapaklarının tam orta kısmına düşük güçte bir vibromotor yerleştirilebilir. Bu vibromotorun oluşturduğu titreşim hareketi sayesinde doğal akış takviye edilerek malzemenin daha rahat bir şekilde akması sağlanmış olur.

TOP